WTC - Well Taken Care Books

Drs. Hj. Hanafi Mohamed & Hjh. Siti Zaimah Ab Rahman

Nikmatkah Maksiat? (008)


*WTC Books are not brand new. Refer to the images of the book condition.

ID: 008

Menghuraikan konsep dosa dalam Islam, dosa sepuluh anggota tubuh kita dan mengapa kita melakukannya.

Setiap dosa tersebut disertakan dengan jenis-jenis kesalahan yang berkaitan di mana ia tidak hanya tertumpu kepada anggota fizikal sahaja.

Malah, hati dan akal juga tidak terkecuali. Ingatlah kita bertanggungjawab untuk menjaga anggota tubuh kita sebaik mungkin kerana ia akan dipersoalkan nanti.

Demi mengukuhkan setiap hujah yang dibentangkan, dalil daripada nas Al-Qu'ran dan sunnah dinyatakan dengan jelas untuk pemahaman kita.